Úvod


Činnost Spolku od sv. Kateřiny je podporována hejtmanem Pardubického kraje

Pardubický kraj


Jsme dobrovolné občanské sdružení s dlouholetou tradicí.

Spolek od sv. Kateřiny vznikl po listopadu 1989, kdy byly zrušeny tzv. Občanské výbory. Občanský výbor 8A (lokalita U Kostelíčka) měl zájem udržet jednu z největších tradičních akcí města Česká Třebová, a to pořádání "Jabkancové pouťi". Proto se rozhodl založit neziskovou organizaci (občanské sdružení), které by pokračovalo v této tradici. Jabkancová pouť se stala nedílnou součástí kulturního a společenského života občanů našeho města. Spolek od sv. Kateřiny dnes sdružuje dobrovolné zájemce, kteří udržují chalupu U Kostelíčka a podílí se na pořádaných akcích: "Jabkancová pouť", "Kančí hody" a "Co rádi jíte".

Chalupa U Kostelíčka je k dispozici občanům našeho města (oslavy životních jubileí, společenské události aj.). Také je využívána jako volební místnost komunálních a parlamentních voleb. Rezervace chalupy a podmínky zapůjčení vyřizuje: Eva Motyčková, tel: 724 534 846. Obrázky chalupy jsou zde.

Spolek od sv. Kateřiny udržuje družební vztah se seniorským klubem města Svit a pomáhá se zajištěním družebních návštěv z partnerského města Svit v našem městě.

Chalupa